Bankless etický kodex

1) Zveřejňujeme pouze ověřené informace a dbáme na důsledné ověřování zdrojů, které vždy uvedeme na konci článku. Neuvádíme nepodložená fakta a domněnky.

2) Vyhrazujeme si právo v textech publikovat osobní názory, které ovšem nesmí být předkládány jako fakta.

3) Informace sepsané v našich textech publikujeme s jedinou motivací: pravdivě informovat veřejnost o věcech, které považujeme za důležité, a které by ji podle našeho přesvědčení měly zajímat.

4) Reklama či sponzorovaný obsah bude vždy srozumitelně oddělen od obsahu ostatního.

5) Dáváme prostor k publikování na našem webu komukoliv, kdo má potřebnou úroveň znalostí v dané problematice (i pokud zastáváme jinou ideologii, než on).

6) Nestavíme se na žádnou politickou stranu.

7) Nebudeme zveřejňovat žádný etnicky ani rasově zabarvený obsah.

8) Nejsme neomylní. Pokud uděláme chybu, přiznáme ji, omluvíme se a opravíme ji.

9) Členové redakce dbají při svém vystupování na veřejnosti a sociálních sítích na uměřenost a přihlížejí ke skutečnosti, že jsou vnímáni zároveň jako zástupci Bankless.