Gm. Máme tu další newsletter. Pojďme na to!

Jak uspět uvnitř DAOs

Autor: Elemental

DAOs mají potenciál zásadně změnit způsob, jakým se lidé organizují a spolupracují, aby dosáhli kolikrát neuvěřitelných cílů. DAOs zavádějí novou úroveň autonomie a transparentnosti. Umožňují lidem se odkudkoli připojit a spolupracovat na společných věcech. Mnozí předpovídají, že toto nové, decentralizované paradigma je budoucností práce a že DAOs již brzy a  jednou provždy skoncují s tradičními, shora řízenými podnikovými strukturami.

Aby mohly nahradit tradiční společnosti, musí DAOs konkurovat reálnému trhu a vytvářet produkty a služby, které zákazníci považují za lepší než nabídky tradičních firem. Stávající hráče nebude snadné porazit a stále mají několik konkurenčních výhod. Mezi ně patří to, že zaměstnávají talentované odborníky, a že strávili desítky let budováním procesů a strategií, jak konkurovat a porážet své konkurenty na otevřeném trhu.

Pravdou je, že v podnikání je těžké uspět, a to i v "normálním" podniku. V DAO se zvyšuje obtížnost tím, že lidé uvnitř pracují asynchronně s decentralizovaným rozhodováním a distribuovanou autoritou. Týmy jsou globálně rozptýlené, multikulturní, vícegenerační, samy si hlasují o vnitřních věcech a často jsou anonymní. V DAOs musíme vytvářet nové procesy, znovu vymýšlíme a zdokonalujeme kolo a stavíme letadlo za pochodu.

DAOs mají další výhodu, která je velmi málo využívána. Naše Discord servery jsou plné stejně talentovaných a zkušených lidí, na které spoléhají tradiční firmy. Ti jsou však skryti za pseudonymy. Nezveřejňují své životopisy ani profily na LinkedIn. Ale jsou tady, se vším svým talentem, znalostmi a rozhledem. A jsou ochotni přispívat.

Abychom zjistili, jak efektivně využít tento obrovský potenciál, který tu již je, musíme nejdříve rozbít některé zvyky a zpochybnit předsudky, které máme o hodnotě práce, kterou dělají ostatní.

Zde je scénář z náhodné DAO, který možná poznáte. Projekt něco potřebuje - design, název, UX, slogan, video, právní smlouvu, POAP, cokoli - něco, co často vytváří profesionál. Přístup "tradbiz" by spočíval v hledání lidí s dovednostmi a zkušenostmi potřebnými k vytvoření dané věci a najímání těch nejlepších lidí na danou práci. Dalšími kroky je projít různými procesy stanovení rozsahu, dohod, harmonogramů, výroby, revizí, schvalování, nasazení a fakturace, dokud není práce hotová a zaplacená. V DAO je obvyklým a správným přístupem, kterého jsem byl svědkem, zvolit jednu ze tří možností:

A. Uděláme si to sami
B. Vytvoříme tzv. "bounty"
C. Crowdsourcujeme to

Většina DAOs má nadšený, experimentální duch, "just-DAO-it", díky kterému se automaticky vrhne na první možnost. A jednoduchost ve srovnání s tradičním byrokratickým přístupem je jistě lákavá. Děláte něco, co považujete za odpovídající profesionálním standardům, ale kvůli nedostatku zkušeností a souvislostí si nevšímáte nedostatků. Pamatujte, že pokud DAO míní konkurovat tradičním podnikům - nebo dokonce poskytovat důvěryhodné alternativy - "dostatečně dobře" opravdu nestačí. Pokud vstoupíte na trh s něčím, co není alespoň tak dobré jako to, co používá ten druhý, máte problém.

A co možnost B, bounties? Bounties mají své místo, ale je důležité zvážit jejich omezení a typy úkolů, které jsou pro tuto možnost vhodné. Vypsání odměny se podobá vyvěšení inzerátu na nějaký inzerentní web. Je to o tom, kdo odpoví, a když už někdo odpoví, musíte být připraveni posoudit, zda je pro danou práci vhodný.

Zbývá možnost C: crowdsourcing projektu. V tomto případě se použije otevřená poptávka k předkládání návrhů a hlasování v anketě, ve které se rozhodne o tom, která nabídka bude vybrána. Na první pohled se zdá, že jde o elegantní řešení, které lidem otevírá možnosti vytvářet věci a zároveň zachovává decentralizované rozhodování. Bohužel model crowdsourcingu a hlasování má kromě výše uvedených problémů i několik dalších nevýhod.

  • Nezaplacená práce: Deset lidí věnovalo svůj čas a úsilí na daném projektu. Koná se hlasování. Jeden člověk dostane zaplaceno; 90 % lidí pracovalo zdarma.
  • Náhodné výsledky: Obdržíte šest návrhů, ale žádný není dost dobrý. Co uděláte? Vyberete nejlepší špatnou možnost? Zaplatit a nakonec výslednou práci nepoužít? Nechat poptávku otevřenou déle? Zrušit poptávku a nikomu nezaplatit?
  • Mylná vůle lidu: To, že pro to hlasovala většina, ještě automaticky neznamená, že to byla nejlepší volba.
  • Subjektivní faktory: Lidé se nechají ovlivnit počtem hlasů, tím, jestli se jim líbí, kdo danou práci udělal, jestli už někdo vyhrál v minulosti, prostě nejrůznějšími faktory, které se vůbec netýkají kvality předložené práce. Pokud není hlasování nastaveno jako slepé, může subjektivita a popularita převážit nad kvalitou.
  • Odrazování od dlouhodobé účasti: Každý má určitou hranici toho, jak často je ochoten zkoušet bez úspěchu.
  • Odrazení profesionálů: Dáte-li najevo, že podle vás může přijatelnou práci vytvořit kdokoli, vyšlete tím jasný signál, jak vysoce si ceníte řemesla. Profesionálové chtějí být za svou práci placeni, ne o ni soutěžit.

Pokud se rozhodnete použít vysoutěžený projekt, udělejte z něj opravdovou soutěž. Stanovte si jasná pravidla a specifikace. Zjistěte, jaká kritéria budete používat pro hodnocení, a nabídněte vysokou a přesvědčivou cenu. DAO Heat je dobrým příkladem soutěže s inspirativním tématem a odměňující cenou, která povzbudila lidi, aby vynaložili co největší úsilí.

Já vím, poukázal jsem na mnoho problémů a řešení se zdá být málo. Bylo by však poněkud ironické, kdybych teď navrhoval, že mám všechny odpovědi.

Závěr

Nechápejte mě špatně. Neříkám, že by na podnikání v DAOs měli pracovat pouze "profesionálové". Naopak, možná to nejsilnějším v DAOs je to, že umožňují lidem vyzkoušet věci, ke kterým možná nikdy předtím neměli příležitost - inspirovat lidi a pomoci jim objevit něco nového.

Klíčem ke konečnému úspěchu je, aby se DAOs naučily najít a udržet talentované lidi, kteří se k nim připojují už dnes, a vyvinuly nové procesy okolo sdílení odborných znalostí s nováčky v oboru.

DAO mají vášeň. DAO mají zvědavost. DAO mají znalosti a přehled. Vidíme široce otevřené hranice a neomezené příležitosti. Jen ještě nejsme synchronizovaní. Jakmile všechen tento potenciál syntetizujeme do cíleného záměru, můžeme s opravdovou jistotou říci: WAGMI.

rixcian

Fanoušek technologií a kryptoměn, zejména Etherea. Věří, že skutečná hodnota vzniká až ve chvíli, kdy dáme lidem svobodu. Nemá rád vynucené autority, ale naopak si velmi váží lidí, kteří něco tvoří.

Fanoušek technologií a kryptoměn, zejména Etherea. Věří, že skutečná hodnota vzniká až ve chvíli, kdy dáme lidem svobodu. Nemá rád vynucené autority, ale naopak si velmi váží lidí, kteří něco tvoří.