V tomto článku se dozvíte, jak přesně se mají podle zákona danit kryptoměny v Česku a na Slovensku. Dozvíte se od jaké ceny je povinnost danit, pro koho to platí a co všechno je potřeba zdanit. Tento článek je aktuální pro daňové období 2021-2022 a řeší daňové povinnosti fyzické osoby.

Od jakého příjmu musím kryptoměny danit?

Zde se danění dělí do kategorií, podle toho, jestli jste zaměstnanec, nezaměstnaný, nebo podle země v jaké žijete.

ČESKO

Zaměstnanec: Daní se pouze příjem z kryptoměn nad 6 000 korun. Pod 6 000 korun není třeba podávat daňové přiznání.

Nezaměstnaný: Daní se pouze příjem z kryptoměn nad 15 000 korun. Pod 15 000 korun není třeba podávat daňové přiznání.

Nezletilé osoby: Za nezletilé osoby musí podávat daňové přiznání rodiče. Pokud mají nějaký pravidelný příjem, hranice pro podání daňového přiznání je 6 000 korun. Pokud pravidelný příjem nemají, hranice je 15 000 korun. Bohužel studenti, ani nezletilí v tomto ohledu nemají žádné úlevy.

Pozor, nejedná se o zisk, ale o příjem. Pokud objem, který jste z kryptoměn vybrali celkově přesahuje tuto hranici, musíte podávat daňové přiznání. Pokud Váš příjem nepřesáhl tuto hranici, nemusíte danění kryptoměn vůbec řešit.

SLOVENSKO

Daní se pouze příjem z investičních aktiv nad 1968,68 EUR.

Pozor, nejedná se o zisk, ale o příjem. Pokud objem, který jste z kryptoměn vybrali celkově přesahuje tuto hranici, musíte podávat daňové přiznání. Pokud Váš příjem nepřesáhl tuto hranici, nemusíte danění kryptoměn vůbec řešit

Musím kryptoměny danit I po 3 letech držení?

Pokud máte zkušenosti s akciemi, pravděpodobně víte, že akcie, které držíte 3 a více let, jsou osvobozeny od daně. Na kryptoměny se takové osvobození ale nevztahuje, jelikož jsou považovány za movitý majetek. Na Slovensku to funguje stejně a také zde není žádná osvobozující lhůta.

Co všechno se musí u kryptoměn danit?

Povinnost danit je u každé konverze kryptoměny na peníze, nebo na cokoliv jiného. Správný postup zdanění kryptoměn je následující. Nejenže musíte do daňového přiznání vepsat každý nákup zboží – například pokud nakoupíte v Alze za kryptoměny. Musíte také zdanit jakoukoliv směnu mezi kryptoměnami, ze které plyne zisk.

Co všechno tedy zdanit?

  • Jakýkoliv převod mezi kryptoměnami, nebo jinou měnou.
  • Jakýkoliv nákup za kryptoměny.
  • Ostatní příjmy (staking, airdropy)

Jaké musím mít podklady?

  • Výpisy z burzy o všech Vašich směnách, které budete moct doložit v případě kontroly.

Jakou daňovou sazbou kryptoměny zdanit?

Pravidla v Česku a na Slovensku jsou velmi podobné. I tak tam jsou ale drobné rozdíly, které je potřeba zmínit. Daně z kryptoměn na Slovensku jsou jednak vyšší a jednak také složitější na výpočet.

ČESKO

V česku musíme vždy kryptoměny zdanit sazbou 15 procent ze zisku z každé směny, nebo prodeje. Zisk spočítáme odečtením výdajů od příjmu a následně jej zdaníme patnácti procentní sazbou. Od roku 2021 je navíc zavedena daňová progrese a sazba daně bude na příjmy dosahující více než 48násobek průměrné mzdy 23 procent.

Příklad:
Koupím si Bitcoin za 100 000 korun a následně jej prodám za 300 000 korun. Moje výdaje (100 000 korun) odečtu od příjmu (300 000 korun) a vyjde mi zisk 200 000 korun (300 000 – 100 000 = 200 000). Zisk zdaním patnácti procentní daňovou sazbou (200 000 * 0.15 = 30 000). Celková daň, kterou zaplatím bude 30 000 korun.

V realitě je to ale často tak, že stačí uvést suma, která Vám odešla z bankovního účtu a poté suma, která se Vám tam z kryptoměn vrátila. Vyhnete se tak nepříjemnému počítání. Tohle ovšem není officiálně vyžadovaný postup, a tak se můžou vyskytnout určité problémy.

SLOVENSKO

I na Slovensku musíme vždy kryptoměny zdanit po každé směně, nebo prodeji. Zisk spočítáme odečtením výdajů od příjmu a následně jej zdaníme daňovou sazbou, která je na Slovensku o dost složitější, než v Česku.

První musíme počítat se samotnou daní což je 19 procent a k tomu narozdíl od Česka musíme přičíst 14 procent na zdravotních odvodech. Tedy celková daň z příjmů bude 33 procent. Pokud ale prodáváte krypto nad 36 256 euro, tak z čehokoliv nad tuto částku platíte daň 25 procent místo 19 procent, kvůli progresivnímu zdanění. Daň z prodaného krypta do 36 256 euro tak bude 33 procent a všechno nad tuto částku bude zdaněno 39 procenty. Daň se počítá stejně jako v česku, rozdíl je jen v procentech.

Příklad:
Koupím si Bitcoin za 10 000 euro a následně jej prodám za 30 000 euro. Moje výdaje (10 000 euro) odečtu od příjmu (30 000 euro) a vyjde mi zisk 20 000 euro (30 000 – 10 000 = 20 000). Zisk zdaním devatenácti procentní daňovou sazbou, jelikož jsme nepřesáhli příjem nad 36 256 euro (20 000 * 0.19 = 3 800). A poté z výsledné částky odečteme dalších 14 procent na zdravotních odvodech (16 200 * 0.14 = 2 268). Celková daň, kterou zaplatím tak bude 6 068 euro (3 800 + 2 268).

Co se stane, pokud kryptoměny nezdaním?

Tento prohřešek se rozděluje na vícero částí, hlavní rozdíl je v tom, jestli se jedná o trestný čin, nebo ne.

DO 50 000 KORUN

Pokud nezdaníte zisk do 50 000 korun, nejedná se o trestný čin. V takovém případě má finanční úřad 3 roky na to, aby proti Vám zahájil daňovou kontrolu. Pokud ji nezahájí do 3 let, daňové krácení je promlčeno a už Vám nehrozí trest. Pokud na krácení ovšem finanční úřad přijde, nařídí daň doplatit a zároveň zaplatíte sankci ve výši 20 procent penále a k tomu ještě 14 procent úroku z prodlení za každý rok, který jste krácení zamlčeli. K úroku ještě připočte repo sazbu České národní banky.

NAD 50 000 KORUN

V tomto případě už jde o trestný čin a promlčecí lhůta je mnohem delší a trest jiný. Při krácení daní nad 50 tisíc korun je promlčecí lhůta pět let a pachateli hrozí odnětí svobody na šest měsíců až tři roky. Pokud škoda dosáhne 500 tisíc korun, zvedá se promlčecí lhůta na 10 let a hrozí trest odnětí svobody na dva až osm let. Pokud škoda dosáhne pěti milionů korun a více, pak je promlčecí lhůta 15 let a pachateli hrozí odnětí svobody až na 10 let.

I v případě trestného činu si ovšem můžete odnést jenom podmínku, pokud budete projevovat iniciativu napravit svůj prohřešek.

Jak vyplnit daňové přiznání?

Na webu daňové správy můžete najít interaktivní formulář, na němž si ukážeme jak vyplnit daňové přiznání. Jak jsme již zmínili v předchozích odstavcích, daní se pouze prodej nebo směna kryptoměn. To znamená, že z držených kryptoměn žádná daň neplyne.

Jako příklad uvedeme situaci, kdy investor koupil nejdříve Bitcoin za 100 tisíc korun. Následně prodal tento Bitcoin za 200 tisíc korun. Jako příjmy tedy uvede 200 tisíc korun a jako výdaje 100 tisíc korun. V daňovém přiznání se obchody uvádějí hromadně, je tedy možné počítat zisky vůči ztrátám.

Nic víc není potřeba dělat a nyní stačí přiznání odevzdat. Daňové přiznání lze vyplnit a odeslat online, ale lze ho také fyzicky donést na finanční úřad.

Stejný postup lze uplatnit i například u zisku z akcií nebo derivátů.

Můžu kryptoměny darovat?

Ano, můžete, dokonce v Česku můžete kryptoměny darovat bez nutnosti cokoliv danit. Jak na to se dozvíte v následujícím odstavci.

ČESKO

Podmínky darování bez nutnosti zdanění jsou jednoduché. Obdarovaný musí být přímý/pobočný člen rodiny, nebo manžel a peníze se nesmí vrátit zpět k Vám žádným způsobem. Pokud obdarovaný poté bude chtít kryptoměny prodat, musí danit pouze rozdíl mezi cenou, kdy kryptoměny dostal a stávající cenou. Do daňového přiznání si pak napíše pouze tento rozdíl cen.

Pokud budete darovat kryptoměny nad 5 000 000 korun, musí příjemce osvobozený dar ohlásit.

SLOVENSKO

Kryptoměny lze darovat, a darováním nevzniká žádná daňová povinnost. Na rozdíl od Česka zde ale vzniká daňová povinnost pro obdarovaného a to při prodeji, kde musíte zdanit celou hodnotu kryptoměny (pokud nejste podnikatel), tedy daníte celý příjem z tohoto daru.

Pokud prodělám, dostanu daňovou úlevu?

Pokud například proděláte na Bitcoinu 20 tisíc korun a převedete zbytek do Etherea, kde vyděláte 40 tisíc korun, můžete ztrátu kompenzovat a ve výsledku zdaníte pouze 20 tisíc, místo 40 tisíc korun. Nemůžete ovšem uplatit ztrátu vůči svému zaměstnání. Na slovensku je to stejně.

Závěr

Samozřejmě lze najít spousta způsobů, jak daně obejít (hlavně proto, že finanční úřad v dnešní době nemá nástroje na prohledávání transakcí na blockchainu). V tomto článku jsme se ovšem snažili poskytnout detailní návod jak a co zdanit přesně podle zákona. Mnoho lidí v tom totiž pořád tápe. Pokud se zajímáte o kryptoměny a chcete se o nich pobavit s dalšími nadšenci, nebo se jen poradit ohledně daní, nebo jiným problémů, připojte se k nám na discord. Naleznete zde aktivní komunitu krypto nadšenců, kteří Vám s čímkoliv rádi poradí.

Tento článek neslouží k jakýmkoliv finančním radám, ani daňovým doporučením. Nejlepší možností je vždy vyhledat daňového nebo finančního poradce.

Zdroje:
https://byznys.ihned.cz/c1-66870880-jak-na-kryptomeny-aby-me-nezaklekl-bernak-danit-musite-i-pri-nakupu-auta-nebo-vysavace-za-bitcoinhttps://byznys.ihned.cz/c7-66870880-13rdtr-1397ea97d82afcd
https://investree.cz/zdaneni-kryptomen/
https://youtu.be/h9fk3VA7cUU
https://www.mojedane.sk/kryptomeny_danove_priznanie/
https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_sadzba-dane/
https://www.pravnenoviny.sk/vyvraciame-mytus-o-ne-zdanovani-darovanej-kryptomeny
https://www.zdanenikryptomen.cz/zdanenikryptomen.pdf

David Bankless

Vždy jsem byl nadšenec do technologií a nových inovací, nejspíš proto mě zaujaly kryptoměny. Zajímám se zejména o smartchainy, jako jsou například Ethereum a Polkadot.

Vždy jsem byl nadšenec do technologií a nových inovací, nejspíš proto mě zaujaly kryptoměny. Zajímám se zejména o smartchainy, jako jsou například Ethereum a Polkadot.